Tặng bỉm sữa cho các cháu mồ côi tỉnh Bắc Ninh

Tặng bỉm sữa cho các cháu mồ côi tỉnh Bắc Ninh