Lễ thỉnh Tượng Hộ Pháp Vi Đà và Tiêu Diện Đại Sĩ về chùa Bảo Tích

Lễ thỉnh Tượng Hộ Pháp Vi Đà và Tiêu Diện Đại Sĩ về chùa Bảo Tích

Sáng ngày 28 tháng 11 năm 2016 nhằm ngày 29 tháng 10 năm Bính Thân (AL), Tăng Ni chùa Bảo Tích đã long trọng tổ chức Lễ thỉnh tượng Hộ Pháp Vi Đà và Tiêu Diện Đại Sĩ bằng gỗ Giáng Hương quý về tôn trí tại Chùa Bảo Tích, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, Phật tử chấp tay trang nghiêm niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm trước khi thỉnh 2 tôn tượng của Hộ Pháp Vi Đà và Tiêu Diện Đại Sĩ từ cơ sở Phúc Minh về chùa Bảo Tích.

Sư thầy đã tán thán công đức sâu dày của việc chạm trổ, điêu khắc hình tướng của Đức Phật, qua đó ca ngợi Bồ Đề tâm của những Phật tử đã góp sức tạo nên và cung thỉnh Tôn Tượng về chùa Bảo Tích.

Bức tượng được làm bằng đá Giáng Hương quý, nặng 180kg mỗi tượng được cung thỉnh về tôn trí. Theo thông báo của Sư Ni, Tôn tượng sẽ được làm Lễ An Vị vào ngày 13 tháng 11 năm Bính Thân (AL).